Všeobecné podmínky pronájmu obytných vozidel

Všeobecné podmínky pronájmu

Všeobecné podmínky pronájmu obytných vozidel společnosti ESAS AUTO s.r.o..

Nájemce musí dovršit věk 21 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B (případně B+E) s minimální praxí 3 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Další řidiči musí splňovat stejná kritéria jako nájemce, za škody způsobené jiným řidičem odpovídá nájemce.

PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA

Obytný automobil se předává první den pronájmu od 14:00 a vrací poslední den pronájmu do 11:00. Obytný automobil je předáván čistý s plnou nádrží PHM (motorová nafta), AdBlue, plnou láhví propanu a plnou nádrží čisté vody. Nájemce je povinen vozidlo vrátit čisté s plnou nádrží PHM (motorová nafta) a AdBlue, ostatní náplně nedoplňuje.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po rezervaci nájemce obdrží emailem smlouvu o pronájmu a zálohovou fakturu ve výši 30% celkového nájemného na blokaci termínu, kterou je povinen uhradit do 3 pracovních dnů. Doplatek nájemného je povinen nájemce uhradit nejpozději 30 dnů před převzetím obytného vozidla. Kauci 25.000,- Kč uhradí nájemce v hotovosti při převzetí obytného vozidla. Doplatek za nadlimitní počet ujetých km bude stržen z vratné kauce při vrácení obytného vozidla. V ceně pronájmu je zahrnuto veškeré vybavení obytného vozidla včetně kempingového vybavení (stůl + 4x židle), koberec před vchod do auta, vybavení kuchyně.

POJIŠTĚNÍ VOZIDLA

Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 5% (minimálně 5.000,-Kč), která bude v případě pojistné události odečtena z vratné kauce. Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou.

NEHODY A PORUCHY

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad (protokol) o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. V případě poruchy kontaktujte na telefonním čísle +420 608 808 860.

SANKCE

Nájemce je povinen vrátit obytné vozidlo uklizené a čisté, s prázdnou kazetou chemického WC (vypláchnout čistou vodou). V opačném případě účtujeme poplatek 1500,- Kč. Při velkém znečištění, olejem, barvou atd. účtujeme poplatek 5000,- Kč, který bude odečten z vratné kauce. Při ztrátě dokladů, nebo klíčů od obytného vozidla, bude účtována smluvní pokuta ve výši 5000,- Kč.

STORNO PODMÍNKY

  • 30 dnů a více před termínem zapůjčení – 30% z celkové ceny nájmu,
  • 15-29 dnů před termínem zapůjčení – 50% z celkové ceny nájmu,
  • 1-14 dnů před termínem zapůjčení – 80% z celkové ceny nájmu,
  • v den zapůjčení – 100% z celkové ceny nájmu.