Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost ESAS AUTO s.r.o. jako provozovatel webových stránek www.esas.cz (dále jen „Provozovatel“) si je vědoma skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Provozovatel disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.

Provozovatel při své činnosti nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Provozovatel používá elektronickou poštu (dále jen e-mail) jako standardní informační kanál v obchodním styku. Některé procesy systému www.esas.cz mohou využívat při komunikaci s uživatelem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři automaticky. Může se jednat zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních výhodách. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro korektní průběh procesů a nelze bez něj dokončit registraci na www.esas.cz.

Takto zasílané zprávy mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti, proto je současně s uvedením e-mailové adresy vyžadováno udělení výslovného souhlasu s použitím e-mailové adresy pro zasílání zpráv ve smyslu tohoto zákona.

 

Ochrana soukromí – použití Cookies

Společnost ESAS AUTO s.r.o. jako provozovatel webových stránek www.esas.cz (dále jen „Provozovatel“) používá na webových stránkách www.esas.cz Cookies. Cookies jsou malé datové soubory umisťované do počítače uživatele webových stránek pro zajištění správné funkce stránek nebo ke zkvalitnění služeb Provozovatele. Použitím webových stránek www.esas.cz vyjadřuje uživatel souhlas s použitím Cookies.

Cookies mají charakter textových souborů a jsou do počítače uživatele ukládány automaticky v okamžiku, kdy uživatel začne webové stránky využívat. Systém si do souborů ukládá informace o úkonech a preferencích uživatele, a tím usnadňuje práci se systémem. Využívání Cookies je zcela standardní a pro počítač uživatele bezpečnou metodou. Použití Cookies je možno omezit či zcela zakázat, a to na úrovni nastavení počítače uživatele. Cookies již instalované v počítači uživatele je možno kdykoliv vymazat. V takovém případě je však možné, že některé služby nebo funkce budou omezeny či zcela nedostupné. Podrobné informace o práci s Cookies naleznete na www.aboutcookies.org.