OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Společnost ESAS AUTO s.r.o. jako provozovatel webových stránek www.esas.cz (dále jen „Provozovatel“) si je vědoma skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Provozovatel disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.

Provozovatel při své činnosti nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Provozovatel používá elektronickou poštu (dále jen e-mail) jako standardní informační kanál v obchodním styku. Některé procesy systému www.esas.cz mohou využívat při komunikaci s uživatelem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři automaticky. Může se jednat zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních výhodách. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro korektní průběh procesů a nelze bez něj dokončit registraci na www.esas.cz.

Takto zasílané zprávy mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti, proto je současně s uvedením e-mailové adresy vyžadováno udělení výslovného souhlasu s použitím e-mailové adresy pro zasílání zpráv ve smyslu tohoto zákona.